AS TALLINNA  ARENDUSED

Tallinna Linnahall

 

Oktoober 2023.a Tallinna Strateegiakeskuse poolt loodud Linnahalli ümbritseva mereala uus visioon (Merevisioon).