AS TALLINNA  ARENDUSED

AS Tallinna Arendused (endise nimega AS Tallinna Tööstuspargid) pikaajaliste eesmärkide sisuks on Tallinna linna arenguks vajalike kinnistute ja kinnisvara arendamine, mis on olulises osas suunatud tänapäevasele linnakeskkonnale ja laiemale kasusaajate ringile.