AS TALLINNA  ARENDUSED

AS Tallinna Arendused (endise nimega AS Tallinna Tööstuspargid) pikaajaliste eesmärkide sisuks on Tallinna linna arenguks vajalike kinnistute ja kinnisvara arendamine, mis on olulises osas suunatud tänapäevasele linnakeskkonnale ja laiemale kasusaajate ringile.

AS Tallinna Tööstuspargid ühinemislepingu sõlmimise teade.Teadanne_2054091

AS Tallinna Tööstuspargid majandusaasta aruanded: 11066456_2020__Aruanne_11066456; 11066456_2021__Aruanne_11066456_0 ja 11066456_2022__Aruanne_11066456.

Hankeplaan 2023